Specialarbete Läsåret 1998/99
Hanna Meijer ES3B
 
 
Katrinelunds Gymnasieskola
Tomteskolan
Sundsvall
Handledare: Anette Helsing

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.1 Bakgrund 2.1 En första bild 3.1 Ett arbete
1.2 Problem 2.1.1 Åsikter och fördomar 3.2 Nya funderingar
1.3 Syfte 2.1.2 En tavla 3.3 Mina källor
1.4 Metod 2.2 En författare  
  2.2.1 Böcker  
  2.2.2 Ett porträtt  
  2.3 En begrundad uppfattning  
  2.3.1 Mats Wahl berättar  
  2.3.2 Svar  
  2.3.3 Ett nytt seende  
  2.3.4 Symboler  
     
4 Sammanfattning 5 Källförteckning  

 

 

 


1 INLEDNING

Vem är Mats Wahl ? När jag nämner hans namn är det många som undrar just det. Han är en av Sveriges mest kända ungdomsförfattare, men ändå kanske mest om talad bland "bokslukare", för även om han gjort verk som många pratar om och som gjort succé under en tid, så är det ändå inte många som känner till författarnamnet bakom dessa verk. Vinterviken är ett av dessa, som gjort succé, men mest pratades det nog vid filmatiseringen av boken.

Mats Wahl föddes 5 maj 1945 och är idag 53 år. Hans föräldrar var direktör Arne Wahl och skolmåltidsbiträde Inga Wahl. Han växte upp på Gotland och flyttade, 1957, till Stockholm. Han studerade litteraturhistoria, socialantropologi och pedagogik vi Stockholms universitet och började sedan 1965 - 1984 arbeta som lärare, trots att han inte utbildat sig till det. Från 1986 har han arbetat som filmgranskare vid nämnden för barn och ungdomsfilm. Under årens lopp har han fått olika stipendier och bidrag: Ettåriga arbetsstipendier från Sveriges författarfond 1978, 79, 82 och 84. Tvåårigt konstnärsbidrag från Sveriges författarfond 1985 - 86, ett stipendium från Författarnas fotokopieringsfond 1987 och Litteraturfrämjandets stipendium för barn- och ungdomsförfattare 1987.

Jag väljer att skriva om Mats Wahl för att jag tycker om hans böcker och för att jag tyckte det kunde vara intressant att få reda på lite mer om honom än det jag redan vet genom mitt läsande av hans böcker.

till innehåll

1. BAKGRUND

Som man kan se på framsidan har jag kallat arbetet "Mats Wahl - en bild". Jag har valt att kalla det så p.g.a att uppfattningar om människor ofta blir i form av bilder och en del av mitt arbete består i att just måla.

Vi är intressanta och underliga vi människor. Ofta när vi lär känna andra människor, så spelar det första intrycket väldigt stor roll för oss, även om det är långt ifrån det vi fäster oss vid när vi börjar tycka om någon. Vi granskar en persons klädstil, anletsdrag, kroppens former o.s.v. innan vi bestämmer oss för om vi vill lära känna den människa som står framför oss. Ofta upptäcker vi också att det första intrycket inte stämmer överens med det andra när vi lärt känna en person.

Jag vet nu inte än om jag kommer att få någon möjlighet att träffa Mats på tumanhand, men jag kanske ändå kan få en annorlunda uppfattning om honom om jag läser lite mer fakta om hans liv; hurdant andra uppfattar honom. Det skulle vara roligt att veta vad han har valt att göra av sitt liv fram till idag och hur han ser på sig själv. Hitintills har jag endast ett intryck av honom, men som grundar sig på mer än en sak.

När jag läste Vinterviken, hann jag nog inte bilda mig någon riktig uppfattning om författaren som låg bakom verket förutom att han var bra. När jag sedan träffade honom samma år - i 8:an tror jag att det var - började jag därifrån bilda en uppfattning om honom och uppfattningen har aldrig ändrat riktning. Men om jag nu skulle börja läsa fakta, så kanske min uppfattning inte kommer att förbli den samma. Frågan är då, vilken av dessa bilder är rätt? Vilken bild står honom som människa närmast? Tja, det är frågor som jag tror ingen kan svara bättre på än Mats själv. Men det tänker jag inte gå in på i mitt arbete. Jag tänker begränsa det genom att koncentrera mig på att berätta om min bild av Mats och vad som gör att mitt tycke för honom förändras, om det nu kommer att förändras.

till innehåll

 

1.2 PROBLEM

Varför skriver Mats på det sätt han gör? Några frågor jag ställer mig själv är:

* När började du att skriva? Fördomar med stora och svåra problem. Varför valde du ett sådant arbete? Tycker du att du har lärt dig något av det? Har ditt arbete varit ditt skrivande till hjälp?

* Att huvudpersonerna i böckerna oftast på något vis kommer i kontakt med vatten, beror det på att du tycker om havet själv eller är det något annat som spelar med?

* Oftast är de sexuella delarna i dina böcker ganska grovt beskrivna? Varför?

* I "De övergivna" har du skrivit halva boken i jagform, när du sedan i andra delen skrivit i berättarform. Är det av någon speciell anledning?

* Du har skrivit fyra TV - serier och en teaterpjäs. Vad heter dom? Går det att få tag i dem någonstans.

 

 

1.3 SYFTE

Anledningen till att jag gör arbetet på det sätt jag gör är bland annat de orsaker jag gett förut, att jag vill undersöka hur Mats kommer att förändras i mitt tänkande efter att jag lärt mig mer om hans sätt att tänka och resonera. Men även att visa för andra hur en uppfattning kan förändras och hur stor förändringen kan vara, tror jag kan vara intressant. För även om vi alla tänker olika, så är nog skillnaden, mellan att veta och att inte veta något om en person är nog ungefär densamma hos alla . Vår första uppfattning stämmer sällan överens med den helhetsbild vi senare får.

 

till innehåll

1.METOD

I min teoretiska del av arbetet har jag tänkt läsa både skönlitterära och pedagogiska böcker av Mats Wahl. Jag tänker skriva brev och ställa frågor och om jag inte får något svar på så vis, så har jag övervägt att ringa upp honom.

I min praktiska del av arbetet har jag först tänkt skissa upp mina ideér och sedan måla i vattenbaserad olja, H2Oil. En av bilderna, porträttet av författaren, tänker jag utgå från ett fotografi av honom.

2 RESULTAT

2.1 EN FÖRSTA BILD

2.1.1 ÅSIKTER OCH FÖRDOMAR

Mitt arbete påbörjades långt innan jag visste vad det skulle handla om.

Det började den dag våra lärare på högstadiet lånade in böcker, skrivna av en författare, som jag inte visste vem det var. Vi fick reda på, att vi skulle läsa böcker av honom och att han sedan skulle komma på besök, för att vi, som elever, skulle få möjligheten att fråga och diskutera, om sådant vi undrade över.

Det var en dag i åttan, och en man med vågigt, halvlångt hår och lätt rödmosiga kinder klev över tröskeln och presenterade sig, som Mats Wahl. Den man, vars tankar vi fått insyn i under några veckor.

Jag hade hunnit läsa en eller två böcker innan jag träffade författaren bakom verken. Men det var tillräckligt för att jag skulle hinna bilda mig en uppfattning. Innehållet av böckerna var för mig något nytt. Mats skrev, om sex och våld, på ett mera naturligt sätt än någon annan författare, vars böcker jag då läst.

Med naturligt menar jag, att han beskrev ett kärleksmöte lika utförligt som vilken annan händelse. Till skillnad från andra författare, som väljer att beskriva kärleken som något romantiskt, så beskriver Mats, sin syn av verkligheten, med likgiltighet för hur romantiskt det blir. Bedömningarna, lämnar han över till sina läsare.

Att han i böckerna uttrycker sex och våld, på det sätt han gör, gjorde att jag under ett par år, skämdes över att jag lånade hans böcker. Det jag läste, kändes en aning förbjudet. Han beskrev sådant jag då endast fantiserade om och det var delvis det, som fick mig att fortsätta läsa hans böcker. Böckerna gav mig utlopp för mina nyfikna tonårsfantasier. Men samtidigt kände jag mig äcklig, för att jag hade dessa fantasier.

Känslan av äckel, som välde in i mig, redan vid min första insyn i M.W:s författarvärld, förstärktes när jag träffade honom för första gången - bl.a. p.g.a. hans rufsiga utseende - och överfördes på honom. Min första uppfattning blev därför: En lite snuskig man, med njutning av att berätta om ungdomens konflikter med och i samhället i dag.

Mina tankar besannas - i en av Mats Wahl, skriven pedagogikbok - i den meningen att han faktiskt berättar, om sin erfarenhet av den stora problematiken bland ungdomar. Informationen kommer från hans tid som lärare och han berättar om den vanställda synen på kamratskap bland ungdomar med svåra problem. Hur de använder sig av mutor, utpressning och hot, gentemot varandra.

 

 

till innehåll

2.1.2 EN TAVLA 2.1.2 miniatyr
(klicka på bilden för en förstoring)

 

Det jag nu har berättat om här ovan, är sådant som jag dragit mig till minnes och som haft betydelse för min första tavla, där jag målat våld, sex och kärlek.

Till vänster på bilden syns en naken, ung kvinna, stående bakom en vägg. Kvinnan blöder från ett sår på sin armbåge. Hennes blod visar på de unga i dagens samhälle, som nästan utan uppehåll skapar nya problem för sig och som inte heller har särskilt mycket stöd från omvärlden. Deras inre blöder helt enkelt. Till höger syns två unga killar. Den ene håller i en kniv och har huggit den andre i magen. På marken har det bildats en blodpöl. Även ur väggen bakom kvinnan och dessa två killar sipprar det blod, vilket för mig förklarar hur dumheter inte måste ta sin början utifrån handling, utan att det också kan födas av sig självt.

Blodet från bägge såren, kvinnans och killens, rinner neråt, tills det når havet, något som alltid nämns i Mats böcker. Havet på min bild har blivit purpurfärgat och i vattnet kan man se ett älskande par och och två kyssande ungdomar. Varför de bägge paren befinner i sig i det blodröda vattnet, grundar sig på den tanke jag fick under tidigare år, om att Mats Wahl såg att även kärlek tar sin början i olycka.

Kulan som rullar på en svag grå linje uppe till höger, finns med på grund av att det var det intrycket jag fick av Mats böcker när jag var yngre. Att de flesta hade med ungdomens olycka att göra och att det för dem i dagens samhälle, endast rullar utför.

Slutligen finns ett öga med på bilden, vilket står för iaktagaren, i det här fallet Mats. Det är han som här ser på världen.

2.2 EN FÖRFATTARE

till innehåll

 

2.2.1 BÖCKER

Mats Wahl är författare till pjäser och skönlitterära och pedagogiska böcker. Jag vet inte av att jag sett någon av hans pjäser, men jag har destomer kunskap om hans böcker, framförallt de skönlitterära.

Som en presentation av hans böcker tänker jag ge några kort resuméer av ett antal böcker som jag tycker om. Å andra sidan tycker jag om alla hans böcker, men jag vill inte berätta om alla.

* De övergivna handlar om en kille som hamnar i stora problem, p.g.a att han med en kompis bryter sig in i ett hus. Ägarna till huset är kriminella och utnyttjar situationen. De hotar John-John, som är huvudkaraktären i boken, och får honom att gå med på - utan vetskap vad det handlar om - att vara med vid ett rån, men det blir komplikationer.

* Lilla Marie handlar om en femtonårig tjej, som går på en specialskola, för sin våldsamhet. Hon lever endast med sin mamma. Hennes pappa - har hon fått förklarat för sig - är borta och hennes mamma vill inte berätta mera. Hon blir utnyttjad av sin mammas pojkvän Torsten, när de befinnersig ute på en ö. Marie rymmer i en kanot och råkar ut för ett litet missöde. Hon hamnar tillslut hos en familj, där hon träffar Katrin. En tjej, som vän och som ställer upp för att de tillsammans, ska försöka hitta Maries pappa.

* Nåra riktigt fina dar handar om en sextonårig kille, som tillsammans med sin pappa reser iväg till fjällen för att fiska. Där träffar han Vera, som rest iväg med sin mamma. Tillsammans får de "nåra riktigt fina dar".

Böcker som bygger på varandra, skrivna av Wahl är:

Hallonörnen och Vinterfågel, Norrpada, Döläge och Kärlek i september.

Halva Sanningen, Jiggen och Den lackerade apan.

Emma och Daniel - böckerna.

2.2.2 ETT PORTRÄTT

2.2.2 miniatyr
(klicka på bilden för en förstoring)

Min andra tavla blev ett reelt porträtt. Jag skickade i mitt första brev till Mats, en förfrågan om han vill skicka ett kort av sig själv till mig. Jag berättade om mitt arbete och jag fick snabbt ett svar. Han skickade två bilder av sig själv, av vilka jag valde att måla utav ett. Min andra tavla är resultatet.

till innehåll

2.3 EN BEGRUNDAD UPPFATTNING

2.3.1 MATS WAHL BERÄTTAR

Mats Wahl har skrivit ett antal pedagogiska böcker, där han berättar om egna erfarenheter, som speciallärare.

Enligt Mats handlar pedagogik, om att känna samspelet mellan elevens förmåga och vilja att arbeta. Det är viktigt att inte stöta sig med ungdomarna. Vissa är väldigt känsliga och pedagogens arbete är då att inte "tjata sönder" arbetet.

Som jag tidigare berättat under rubriken "EN TAVLA" berättar Wahl om ungdomarnas förhållande till kamrater och hur dåligt det är. Många ungdomar söker sig till de vuxna på sådana här skolor, för att slippa ta kontakt med jämnåriga. Detta försöker pedagogerna på skolorna att avvänja eleverna från. Mats Wahl skriver: "Det är missuppfattning att tro att i alla lägen högaktningsfullt lyssna till de unga. Det viktiga är att få till stånd meningsfull interaktion där interaktionen leder till att den unge blir mer beredd att prova ett nytt förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. Olika tekniker måste här ständigt användas. Ju bättre och starkare, mer bärande, kontakten är mellan den unge och den vuxne, desto mer "vågade" tekniker kan användas."

Matlagning har stor vikt i hans böcker. Han förklarar vikten av att blanda ansvar med lärande, som samtidigt kan innebära något roligt. Eleverna gör allting på specialskolan tillsammans och måste därför lära sig att ställa upp för varandra. Därför ställer de upp en dagordning, där eleverna får laga mat åt varandra. Det erbjuder en möjlighet, att få vara den man är, samtidigt som man man möts av förväntningen av att lyckas med det som görs. Detta berättas det lite grann om i den skönlitterära boken Lilla Marie."Det är viktigt att ungdomar bibringas uppfattningen att det är minst lika fint att kunna serveraen tiopersoners lunch, som att räkna alla rätt på en provräkning", skriver M.W.

till innehåll

2.3.2 SVAR

Under rubriken "PROBLEM" skrev jag ner frågor jag skickade med i mitt första brev till Mats Wahl och som jag sedan blev tvungen att skicka igen, p.g.a att endast gav mig svar på en av dessa frågor den första gången. Men tillslut fick jag dem alla besvarade.

* När började du att skriva? Kom det naturligt eller var det någon som uppmuntrade dig till att göra det?

"I juli 1961 hände något som kom att bli betydelsefullt för mig. Borta i amerikanska mellanvästern satt en svårt försupen gammal man som en morgon var trött på alltihop. Han laddade en av sina dubbelbössor, stoppade mynningen i munnen och sköt av sig huvudet. Karln som på det här brutala viset tog livet av sig hette Ernest hemmingway. Han hade fått Nobelpriset i litteratur 1954. När Hammingway sköt sig blev det skriverier i alla världens tidningar, också i den tidning som fanns i mitt hem. Jag gick till biblioteket vid medborgarplatsen och lånade den Hemingwayroman som råkade finnas inne. Det var "Farväl till vapnen."

När jag läst den visste jag att jag ville bli författare." Detta skriver Mats Wahl, på sin hemsida.

* Läser du mycket? Vad tycker du i såfall om att läsa?

Han läser inte lika mycket, som förr men när det blir av, är det författare som, Faulkner, Ford, Chandler och Hjalmar Söderbergs "Doktor glas". Alla är de författare som har haft stor betydelse för honom.

* Tycker du att det finns något speciellt sätt att skriva på som tilltalar dig mer? T.ex. att skriva i nutid, att berätta om olycklig verklighet eller att skriva en bok där berättarperspektivet växlar?

Mats skriver helst i första person, men överväger nu att lämna det perspektivet, för att det nu känns uttömt för honom.

* Vad inspireras du av när du skriver? Är det endast uppdiktat eller har egen erfarenhet speglat sig i böckerna?

Detta har jag läst mig till i böcker om författare, där de analyserat kring detta. Ett ex är "Mannen som älskade kvinnor", där huvudkaraktären påminner om Wahl på olika sätt. Bl.a för att denne person också är författare. Vissa anser detta vara en bok med en aning biografisk vinkling.

Själv upptäcker jag att de pedagogiska och skönlitterära böckerna påminner ganska mycket om varandra. Detta får mig att dra en stark slutsats, om att hans arbeten bygger på egna erfarenheter.

* Du jobbade som speciallärare i nio år med inrikting på ungdomar med stora och svåra problem. Varför valde du ett sådant arbete? ( Tycker du att du har lärt dig något av det? Har ditt arbete varit ditt skrivande till hjälp? )

Andra gången jag skickade iväg den här frågan lät jag bli det som nu står inom parantes.

Mats svarade här att han av en slump började arbeta som speciallärare efter ett vikariat han hade under den tid, som han skulle läsa litteraturhistoria på universitetet. Han blev fascinerad av yrket och anser nu att han blev kvar för länge.

* Att huvudpersonerna i böckerna oftast på något vis kommer i kontakt med vatten, beror det på att du tycker om havet själv eller är det något annat som spelar med?

Det denna fråga, som jag fick svar på i mitt första brev. Han skrev:

"Det är mycket med mig själv som förbryllar, säkert är det så också med dig. En människa innehåller så ofantligt mycket av tankar, föreställningar, missuppfattningar och märkliga associationsbanor. Det är riktigt som du säger att vatten ofta förekommer i mina texter. Självfallet vet jag inte varför.

Rent associativt förbinder jag vatten med möjlighet, förflyttning, rörelse. Jag äger en liten segelbåt och seglar gärna, i perioder av mitt liv har jag paddlat kanot i skärgården. Jag älskar att simma i varmt medelhavsvatten. Jag tycker också om att vattnet om vintern blir till is, och om våren till vatten igen. Det är något fridfullt med vattnets långsamma metamorfoscykel."

* Oftast är de sexuella delarna i dina böcker ganska grovt beskrivna? Varför?

"Jag skriver om allting - tror jag - på samma sätt. Jag eftersträvar en viss subjektiv saklighet.

* I "De övergivna" har du skrivit halva boken i jagform, när du sedan i andra delen skrivit i berättarform. Är det av någon speciell anledning?

Mats säger sig skriva i tredjeperson, för att förskjuta perspektivet och få ner tempot.

* Du har skrivit fyra TV - serier och en teaterpjäs. Vad heter dom? Går det att få tag i dem någonstans.

I denna fråga hänvisade han endast till biblioteket, där jag fann dem bland deras direktiv, utan att igentligen förstå hur jag skulle få tag på dem.

till innehåll

2.3.3 ETT NYTT SEENDE

Mitt sett att se på Mats har förändrats. Jag ser upp till honom som författare och tycker även om hans sätt att resonera. Han verkar däremot, en aning sluten, men det kan kanske även bero på att han vill hålla ett avståndstagande från nyfikna utifrån.

När jag ser honom på kort, känner jag igen honom, men ser ändå nya saker i hans ansikte. Kanske är det delvis inbilning. Jag urskiljer ett stadigt lugn i hans anlete, men ändå humorn i hans ögon.

2.3.4 SYMBOLER

2.1.2 miniatyr
(klicka på bilden för en förstoring)

Min sista målning skiljer sig mycket i förhållande till min första. Jag har här endast använt mig av symbolik.

De två solarna symboliserar hans subjektivitet, ögat står för hans öppenhet, men även slutenhet. Det står för viljan att lära och intresset för att försöka förstå. Det vågiga blå, längst upp står för hans känsla för havet och träden står för den natur som huvudpersonerna i hans böcker alltid befinner sig i. Elden som nästan slukar hela tavlan står för den glöd, hans aktivitet betyder för många och för hettan i hans böcker, som gör att ungdomar gärna läser dem. Den mörkblå rutan uppe till höger symboliserar hans privatliv, allt det han vill dölja och det som gör att han svarar på mina frågor på ett inåtvänt sätt.

3 DISKUSSION

3.1 ETT ARBETE

Jag har lyckats med mitt syfte att visa hur åsikter kan förändras med tiden och med nytt vetande. Eftersom jag vet att mina tidigare uppfattningar om honom och hans böcker, varit förknippade med hans utseende och eftersom jag då inte hade hunnit erfara så mycket, så vet jag att den bild jag hade då inte var riktig. Men jag vill inte säga att mina tankar idag, är riktigare. Mina tankar grundar sig fortfarande på sådant jag läst, fotografier av honom - fastän att jag kanske egentligen inte vill det - och brev från honom, där jag kan försöka tyda utifrån hans stil, själva svaret och formulering av svaret. Men den största anledningen till mina nya åsikter, är nog att jag varit så koncentrerad på arbetet under lång tid. Jag tror att detta är något psykist. Jag ville ha resultat och även om jag anser mig vara helt ärlig vad gäller mitt nya tänkande, så kanske det kommer att förändras ytterligare när arbetet har svalnat en aning. Vem vet hur hjärnan fungerar?!

3.2 NYA FUNDERINGAR

Jag har funnit ut nya frågor, som kanske skulle kunnat ha haft betydelse för mitt arbete. Ex: Hur ser du på dig själv? Vad vill du uträtta i livet?

Sådana frågor som är lite mer inåtriktade, kanske hade gett mig mer att fundera över.

3.3 MINA KÄLLOR

Mina källor är tillförlitliga eftersom jag fått mycket från författaren själv. De böcker där andra författare berättar om Mats Wahl, anser jag också vara tillförlitliga, eftersom de gett hänvisningar till de böcker och artiklar de använt sig av.

 

 

till innehåll

4 SAMMANFATTNING

Mats föddes 5 maj 1945 och är idag en stor författare. Han har arbetat som speciallärare under några år av sitt liv och har även skrivit pedagogikböcker.

Min inriktning i arbetet var att undersöka förändringen i uppfattandet av en människa, under en tid av ny kunskap och mognad. Jag uttryckte min utveckling i form av målning med vattenbaserad olja, H2Oil. Mina åsikter har förändrats från, att jag ansett det han skrivit som något förbjudet, till åsikten att det är ett bra sätt att läsa dessa böcker för ungdomar, för att få en riktig bild av samhällets förhållande till barn med problem.

 

5 KÄLLFÖRTECKNING

77 Svenskspråkiga barnboksförfattare
Rabén & Sjögren, Stockholm
Ying Toijer - Nilsson, 1989
Omslagsvinjett av Tor Morisse
Tryckt hos Gummessons Tryckeri AB, Falköping 1989

Fler författare för dig som är bokslukare
Jan Nilsson och Bibliotekstjänst, Lund 1991
FaktorsTjänst AB, Malmö 1991

De skriver för alla åldrar
Bibliotekstjänst, Lund 1988
Berlings, Arlöv 1988

Ungdoms Pedagogik Teknik och Praktik
1984 Mats Wahl och Carlsson Bokförlag AB
Tryck Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1984

Konsten att undervisa Handbok i praktisk pedagogik.2
Under medverkan av: Göran H. Schweiler
1979 Mats Wahl och LiberFörlag
Tryckt hos Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1979

Lilla Marie
Mats Wahl 1995
Sättning Bonniers fotosätteri
ScandBook AB, Falun 1995

De övergivna
Mats Wahl 1997
Sättning Bonnier Carlsen
AiT ScanBook, Falun, 1997

Nåra riktigt fina dar
Mats Wahl 1992
Sätting Bonniers Fotosätteri
ScandBook AB, Falun 1992

Mats Wahls hemsida på internet (hos författarcentrum)

http://www.forfattarcentrum.se

till början