LÄS HÖGT

Ett högläsningsprojekt.

  • Projektet syftar till att:
  • Lansera högläsningen som en konstform vilken kan utövas av alla.
  • Stärka läsningens ställning i skolan.
  • Stärka läsningens ställning i hemmen.
  • Stärka bokens ställning i skolan och i hemmen.
  • Erbjuda barn och unga en arena där var och en med lite övning och envishet kan vinna en publik.
  • Därigenom hjälpa barn och unga till större säkerhet i uppträdande inför kamrater och inför publik.
  • Utveckla talandet och lyssnandet samt förmågan att njuta av en väl presenterad text.

Finner du det här vara en god idé — kontakta:

MATS WAHL
Norrbackagatan 14
113 41 STOCKHOLM
Eller
LARS BURSTEDT
Tunabergsskolan
Väpnargatan 19
753 36 UPPSALA

 

LH_pris Vandringspriset "Högläsaren" är en statyett av Torsten Jurell.
Statyetten är fyrtiofem centimter hög och framtagen ur ett tungt och hårt afrikanskt träslag.
Om Jurell se
www.jurell.com