Läs högt! Pilotprojetet år 2000 Tävlingen år 2001 Tävlingen år 2004 Tävlingen år 2007 Tävlingen år 2010 Tävlingen år 2013 Tävlingen år 2016
Formen Elevernas brev år 2000 Tävlingen år 2002 Tävlingen år 2005   Tävlingen år 2008   Tävlingen år 2011   Tävlingen år 2014   Tävlingen år 2017
Regler Tävlingen år 2003 Tävlingen år 2006   Tävlingen år 2009   Tävlingen år 2012   Tävlingen år 2015   Tävlingen år 2018