LÄS HÖGT

FORMEN

Tanken är att den enskilda skolan med hjälp av en professionell skådespelare får möjlighet att lära om högläsning som skön konst.
Elever - på alla stadier - deltar sedan i en högläsningstävling, förslagsvis i tre klasser:
låg — mellan — hög.

På den enskilda skolan kvalificerar man fram ett högläsningslag. Detta lag utmanar en intilliggande skola och man ber några lämpliga personer utgöra jury.

Man kan sedan tänka sig att t.ex Dalarnas bästa högläsningslag utmanar t ex Smålands bästa lag.

Det hela kan bli mycket medialt — vilka TV kanaler vill inte kunna visa en nioårig pojke som på bred skånska läser Nilsson Piraten? Vilka kanaler vill inte visa en flicka som på småländska läser "Madicken"?

Varje elev väljer själv vad den vill läsa. Ingen får använda mer än förslagsvis 4 minuter till sin läsning. Kostnaderna lär bli blygsamma, men vinsten för läsningentorde kunna bli avsevärd.