Mats Wahl utlyser ny kortfilmstävling

I mars 2007 utlyste författaren Mats Wahl en filmtävling på temat "riskinventering". Den vinnande filmen gjords av elever vid Vänerskolan i Vänersborg och kan ses på Mats Wahls webbplats.

Nu inbjuder Mats Wahl åter alla elever i förskolan, grundskolan eller i gymnasiet att delta med filmer i en ny tävling. Också lärare och lärarstuderande kan delta. Alla tävlar i samma kategori.

Också denna gång är temat "riskinventering" - en fras hämtad ur Arbetsmiljöverkets skrivning där det sägs att: "Alla elever och vuxna ska kunna känna sig trygga på skolan. Klimatet i samhället har hårdnat och det avspeglas tyvärr även i skolan där våld och hot ökar. För att komma till rätta med våld och hot om våld är det viktigt att rektor tillsammans med lärare, elever och övrig personal regelbundet gör riskinventeringar."

Mats Wahl efterlyser korta filmer, maximalt fyra minuter, som skildrar våld och kränkningar i skolmiljö och som kan tjäna som underlag för samtal: "Hur vill vi ha det i vår skola? Vad ska vi göra för att få det bättre?"

Gör en film som leder till att människor vill prata om hur man har det i skolan! Gör en film som handlar om hur det kan vara på den arbetsplats där 1.600.000 människor samlas varje dag. Gör en film som leder till att människor börjar sträva efter att få det bättre.

Bidragen ska vara inlämnade senast 10 juni 2008. Vinnande bidrags producent underrättas i oktober 2008.

Mats Wahl är med böcker som "Vinterviken", "Den osynlige" och "Såpa" en av Sveriges mest uppmärksammade författare. Många av hans böcker har blivit film. Hans senaste bok, "Den vilda drömmen" är en debattbok om situationen i dagens skola.

Mats Wahl har skrivit ett brev där han inbjuder alla unga och vuxna i skolan att göra film på temat "Riskinventering". Läs brevet och tävlingsreglerna som pdf på Mats Wahls webbplats där det också finns mer information om Mats Wahls böcker: www.storyland.se

Tävlingsregler

Filmen

Gör en kortfilm med max längd fyra minuter. Använd mobilen eller annan utrustning. Gör dokumentärfilm, spelfilm, animerat... vad du vill. Filmen ska utspelas i skolmiljö.

Tema och titel

Filmen ska utgå från begreppet "Riskinventering" - en fras hämtad ur Arbetsmiljöverkets skrivning. Filmens titel ska vara "Riskinventering - (och så någonting mer som du väljer)".

Rättigheter

All musik ska vara minst hundra år gammal eller original, skriven av filmaren eller filmaren närstående (kompis). Musiken framförs av filmteamet eller av teamet närstående orkester.

Genom att sända filmen som bidrag till tävlingen "Riskinventering" upplåter filmaren och alla deltagande i filmen åt Mats Wahl och Svenska Filminstitutet rätten att få visa filmen i alla förekommande media, inklusive nätpublicering. Detta gäller också film som inte blir prisbelönt.

Ange på en skylt i slutet av filmen vem som gjort filmen.

Producenten förutsätts ha tillstånd från minderårigas föräldrar, i händelse minderåriga förekommer på bild, att publicera filmen på nätet.

Vem kan delta?

Filmtävlingen är öppen för barn, ungdomar och skolpersonal oberoende av ålder.

Deadline

Filmen ska vara Mats Wahl tillhanda senast 10 juni 2008.

Vart skickas bidragen?

Märk noga upp din film med kontaktuppgifter och skicka ditt bidrag på dv-band eller dvd till:

Mats Wahl
c/o Barn & Ungdom
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm

Jury och vinnare

Vinnare i tävlingen utses i oktober 2008 varvid producenten underrättas. Den som angetts som filmens producent mottar prissumman under förutsättning att villkor enligt ovan är uppfyllda. Insänt material returneras inte. Juryns ordförande är Mats Wahl.