MATS WAHLS

storyland

 


Författarskapet - som omfattar 48 böcker, 5 teaterpjäser
och lika många TV-serier - har belönats med:

Deutscher Jugendlitteraturpreis, Janus Korczakpriset,
Augustpriset,
Stockholms Stads hederspris, ABF: s litteraturpris,
Alber Bonniers Hundraårsminnespris,
Nordiska Skolbibliotekariernas Pris,
Nils Holgerssonplaketten
Kungliga Dramatiska Teaterns Pris för Bästa pjäs för barn & unga.
Gustav - Heinemann - Friedenspreis Fur Kinder - und Jugendbucher
samt
Priset till Adam Brombergs Minne


På dessa sidor förekommer texter, bilder, målningar och illustrationerav Mats Wahl, Sven Nordqvist, Hanna Meijer och Tomas Joanson. Allt material är skyddat och får inte
kopieras, användas eller förvanskas utan upphovsmans uttryckliga godkännande.

Vissa texter får du dock fritt kopiera. Dessa är märkta: "FÅR FRITT KOPIERAS"