px

Blodregn är en serie om fem böcker.
Berättelsen utspelas i Sverige om ca 50 år.
Den första romanen "Ryttarna", utkommer i maj 2014.
Den andra romanen "Krigarna" utkommer i september 2014
px
Om robotar