Föreläsningen "Brandanläggaren i sitt sammanhang" hölls vid en konferens i Östersund den 19:e februari 2009. Konferensarrangörer var Brandskyddsföreningen Jämtland, Polisen, Norra Jämtlands Räddningsförbund, Kommunförbundet Jämtlands Län, Östersunds kommun, Strömsunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland.

Mats Wahl har hållit föreläsningar med delvis likartat innehåll vid Räddningsverkets konferens om anlagd brand i skola samt vid konferensen Skolan Brinner, arrangerad av Svenska Brandskyddsföreningen 2007.

Svenska Brandskyddsföreningen säger om anlagd brand under 2008:

"Under 2008 brann det minst 305 gånger i svenska skolor. I endast 16 fall tror man sig veta att branden inte var anlagd…Mörkertalet är stort…en mycket försiktig uppskattning är att det rör sig om ytterligare minst hundra bränder, men det skulle kunna röra sig om betydligt fler."

På brandskyddsföreningens webplats www.svbf.se finns aktuell information om anlagd brand i skola.

 

Länk till föreläsningen i PDF-format (385 Kb, öppnas i separat fönster)