Mats Wahl utlyser ny kortfilmtävling
Prissumman är 5 000 kronor

Ladda ner inbjudan och tävlingsregler som pdf här

För tredje gången utlyser författaren Mats Wahl en filmtävling på temat "riskinventering". Tidigare vinnande filmer kan ses här på Mats Wahls webbplats.

Nu inbjuder Mats Wahl åter elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet att delta med filmer i en ny tävling. Också lärare och lärarstuderande kan delta. Alla tävlar i samma kategori.

Också denna gång är temat "riskinventering" - en fras hämtad ur Arbetsmiljöverkets skrivning där det sägs att:
"Alla elever och vuxna ska kunna känna sig trygga på skolan. Klimatet i samhället har hårdnat och det avspeglas tyvärr även i skolan där våld och hot ökar. För att komma till rätta med våld och hot om våld är det viktigt att rektor tillsammans med lärare, elever och övrig personal regelbundet gör riskinventeringar."

Mats Wahl efterlyser korta filmer, maximalt fyra minuter som kan tjäna som underlag för samtal på temat: "Hur vill vi ha det i vår skola? Vad ska vi göra för att få det bättre?"

Gör en film som leder till att människor vill prata om hur man har det i skolan! Gör en film som handlar om hur det kan vara på den arbetsplats där 1.600.000 människor samlas varje dag. Gör en film som leder till att människor börjar sträva efter att få det bättre.

Bidragen ska vara inlämnade senast 10 juni 2009. Vinnande bidrags producent underrättas i oktober 2009.

Mats Wahl är med böcker som "Vinterviken", "Den osynlige" och "Såpa" en av Sveriges mest uppmärksammade författare. Många av hans böcker har blivit film.
Mats Wahl har skrivit ett brev där han inbjuder alla unga och vuxna i skolan att göra film på temat "Riskinventering".

Tävlingsregler

Filmen

Gör en kortfilm med max längd fyra minuter. Använd mobilen eller annan utrustning. Gör dokumentärfilm, spelfilm, animerat... vad du vill. Filmen ska utspelas i skolmiljö.
Tema och titel
Filmen ska utgå från begreppet "Riskinventering" - en fras hämtad ur Arbetsmiljöverkets skrivning. Filmens titel ska vara "Riskinventering - (och så någonting mer som du väljer)".


Några riskskapande ingredienser i skolklimatet som i viss utsträckning kan återfinnas också i skolor som betraktar sig som "välfungerande."
1 Allmänt förekommande grovt språk i klassrum och övriga lokaler.
2 Sen ankomst.
3 Olovlig frånvaro.
4 Fniss eller suckar när någon yttrar sig i klassrummet.
5 Förklenande kommentarer rörande kläder, utseende eller prestationer.
6 Återkommande gliringar eller sårande tilltalsord i klassrummet.
7 Elever vistas i skolans korridorer i stället för att gå till lektioner.
8 Förtal.
9 Utfrysning.
10 Snatteri.
11 Skadegörelse - glaskross, sönderslagna toaletter, förstörda möbler i skolans lokaler under pågående skoldag.
12 Verbala sexuella trakasserier eller intensivt stirrande eller gloende.
13 Tafsande eller oönskad beröring.
14 Hot.
15 Ringa misshandel - kräver ej läkarbesök.
16 Utlösande av brandlarm utan att det förekommer brand i lokalen.
17 Personrån. Elever rånar elever.
18 Personrån. Främmande tränger in i skolan och rånar elever.
19 Grov stöld, det vill säga stöld där någon form av inbrott förekommer.
20 Beskyddarverksamhet så kallad " bötning ".
21 Försäljning av alkohol eller droger.
22 Hatbrott.
23 Anläggande av brand under pågående skoldag.
24 Kriminalitet i gäng där samma gäng är aktivt på två eller flera områden.
25 Hot med tillhygge eller vapen.
26 Försäljning av stöldgods eller försäljning av droger.
27 Grov misshandel - kräver besök hos läkare.
28 Anläggande av brand där attack på larmanordningar förekommer eller brand anläggs på olika ställen samtidigt.
29 Försök till våldtäkt.
30 Frihetsberövande.
31 Återkommande misshandel av samma offer.
32 Våldtäkt.
33 Upplopp - skolan invaderas av våldsamma gäng som skingras av polis.


Rättigheter

Filmskaparna måste själva äga alla rättigheter till den musik som används.
All musik ska vara minst hundra år gammal eller nyskriven, skriven av filmaren eller filmaren närstående (kompis). Musiken framförs av filmteamet eller av teamet närstående amatörorkester. Det är inte tillåtet att använda välkänd musik eller musik framförd av kända musiker.
Genom att sända filmen som bidrag till tävlingen "Riskinventering" upplåter filmaren och alla deltagande i filmen åt Mats Wahl och Svenska Filminstitutet rätten att få visa filmen i alla förekommande media, inklusive nätpublicering. Detta gäller också film som inte blir prisbelönt.
Ange på en skylt i slutet av filmen vem som gjort filmen.
Producenten förutsätts ha tillstånd från minderårigas föräldrar, i händelse minderåriga förekommer på bild, att publicera filmen på nätet.


Vem kan delta?

Filmtävlingen är öppen för barn, ungdomar och skolpersonal oberoende av ålder.
Deadline
Filmen ska vara Mats Wahl tillhanda senast 10 juni 2009.
Vart skickas bidragen?
Märk noga upp din film med kontaktuppgifter och skicka ditt bidrag på dv-band eller dvd till:


Mats Wahl
c/o Barn & Ungdom
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm


Jury och vinnare

Vinnare i tävlingen utses i oktober 2009 varvid producenten underrättas. Den som angetts som filmens producent mottar prissumman under förutsättning att villkor enligt ovan är uppfyllda. Insänt material returneras inte. Juryns ordförande är Mats Wahl.