Alla elever och vuxna ska kunna känna sig trygga på skolan. Klimatet i samhället har hårdnat och det avspeglas tyvärr även i skolan där våld och hot ökar.

För att komma till rätta med våld och hot om våld är det viktigt att rektor tillsammans med lärare, elever och övrig personal regelbundet gör riskinventeringar beträffande våld och hot och därefter omgående åtgärdar aktuella arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljöverket 2007, www.av.se

FILMTÄVLINGEN "RISKINVENTERING" ÄR AVGJORD

Det vinnande bidraget är "Tag min Hand", gjord av elever vid Vänerskolan i Vänersborg.

Filmen är gjord av
Mia Abrahamsson
Malin Carlsson
Viktoria Hultgren
Ann - Sofie Häger
Maria Nilsson
Evelina Svensdotter
Amanda Welander

Manusidé: Amanda Welander
Musik: Mia Abrahamsson

VARFÖR ÄR DET HÄR EN BRA FILM?

Berättandet är klassiskt filmberättande, d v s rent bildberättande. Scenerna är korta och uttrycksfulla. Åskådaren blir berörd av det konsekventa gestaltandet av ett antal övergrepp. Musiken är i sammanhanget passande. Filmen utspelas i en vardaglig miljö som många kan känna igen sig i.
Finns det något i filmen som är mindre bra?
Ja, det finns det. Filmarna har inte lycktas att inom ramen för den snålt tillmätta tiden gestalta det som behövs för att det någorlunda lyckliga slutet ska upplevas som trovärdigt eller begripligt.
Sammanfattningsvis är det här dock en bra film som på ett övertygande vis gestaltar en problematik som hör hemma under rubriken "riskinventering."

 

Så här såg inbjudan till tävlingen ut...