Filmen "RÖK"

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anläggs det varje dag brand i minst en svensk skola.
Mörkertalet är sannolikt stort och mycket talar för att bränder anlagda i trapphus, skåphallar, papperskorgar och gardiner är betydligt fler än vad som syns i MSB:s statistik.
En felkälla i MSB:s statistik är troligen att man räknar de bränder där räddningstjänsten ryckt ut. Bränder i papperskorgar, gardiner och annat som släcks av skolpersonal kommer sällan eller aldrig in i statistiken.

Primus Hallins initiativ.

Primus Hallin är elev vid Donnergymnasiet i Klintehamn.
Hösten 2011 kontaktade Primus mig och berättade att han ville göra en animerad film som bygger på texten "Giftig Rök"/ www.storyland.se
Primus var då sexton år gammal. Via mail fördes några samtal om hur en film kunde byggas upp utifrån den knappt två sidor långa texten " Giftig Rök." Efter några månader kom en första filmskiss. Efter ytterligare några månader fanns en på det hela taget färdig filmberättelse.
Men det fanns ett problem.
Musiken.
Jag åtog mig att hantera musikproblemet och inledde samarbete med Lotta Gullberg, lärare i musik vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Efter några samtal med Lotta utlyste jag en pristävling bland eleverna i läsår 6 - 9. Så småningom kom sjutton bidrag in. En jury bestående av fyra personer, där Primus Hallin hade två röster, gav första priset och prissumman femtusen kronor till Gabriella Bartoletti. Eleverna Emma Westlund, Gustav Mårtenson och Ville Lizell belönades med hedersomnämnanden och ett bokpaket. För sin insats som initiativtagare, manusförfattare och animatör belönades Primus Hallin i maj 2012 med det nyinstiftade Spillingspriset.

Spillingspriset

På femtiotalet lekte jag vid Spillings, en liten bäck som rinner söderut från Othem på norra Gotland. Förr i tiden rann bäcken ut i Bogeviken. Numera har merparten av Spillingsbäcken ätits upp av kalkbrottet i Slite. Jag föreställer mig att det var om vårarna vid Spillings som mycket av min skaparlust tog fart.

Spillingspriset består av en plakett och tiotusen kronor.

SE FILMEN HÄR:

Gabriella Bartolettis musikslinga

Den klassiska definitionen av en tragedi är att tragedin skall väcka medlidande och skräck. Primus Hallins film "Rök" är i den bemärkelsen en klassisk tragedi.
För den som ger sig i kast med att musiksätta filmberättelsen "Rök" finns ett huvudproblem.
Skall musiken gå med" eller "mot" stämningen och innehållet i filmen?

Ett förnämligt exempel på hur man lägger musik till en tragisk berättelse så att musiken går "med" bildberättelsen är Peter Weirs "Gallipoli." Albinonis musik fördjupar i slutsekvenserna vår förtvivlan, skräck och medkänsla inför det förlopp vi ser framför ögonen.
I många av Stanley Kubricks filmer kan vi se den motsatta hållningen. Musiken går " mot " det som finns i bildberättelsen.

Vad gäller "Rök" har kompositören till det vinnande musikbidraget valt att gå "med" det tragiska innehållet.
På ett kunnigt och känsligt sätt har kompositören anslutit till en äldre musiktradition och skapat en musikslinga som fördjupar vår upplevelse av att vi i bildberättelsen tar del av en tragedi.